• Hundraettåringen som smet från notan … Produktion: FLX Picture
  • Pyromanen Produktion: Glör Film
  • Nile Hilton Produktion: Atmo
  • Medan vi lever Produktion: DFM
  • Gentlemen & Gangsters Produktion: B-Reel
  • Lövekvinnan Produktion: Filmkamratene
  • Solan & Ludvig Produktion: Maipo
  • Den Allvarsamma Leken Produktion: B-Reel
  • Vi som jobbar på Film Finances
prev next

Världsledande inom completion bonds

Film Finances har i över 60 år utfärdat completion bonds/ färdigställandegarantier för film- och tv-produktioner över hela världen. Vi är en oberoende tredje part vars målsättning är att se till att projektet slutförs som planerat.