• Gräns Produktion: Meta Spark film
  • Amundsen Produktion: Motion Blur
  • Dirigenten Produktion: Black Spark film
  • Aniara Produktion: Meta film
  • Ted Produktion: Stella Nova
  • Sune vs Sune Production: Unlimited Stories
  • Sonja Produktion: Maipo
  • Stockholm Requiem Produktion: Black Spark film
  • Rig 45 Säsong 1 Produktion: Mopar Media
  • Medarbetare på FilmFinances Kontakta oss för mer information
prev next

Världsledande inom completion bonds

Film Finances har i över 60 år utfärdat completion bonds/ färdigställandegarantier för film- och tv-produktioner över hela världen. Vi är en oberoende tredje part vars målsättning är att se till att projektet slutförs som planerat.