• Red Election Produktion: Mopar Media Group
  • Suedi Produktion: Concha Productions
  • Omerta Produktion: Cinematic
  • Tigrar Produktion: Black Spark Film
  • Gräns Produktion: Meta Spark film
  • Gräns Produktion: Meta Spark film
  • Amundsen Produktion: Motion Blur
  • Amundsen Production: Motion Blur
  • Aniara Produktion: Meta film
  • Aniara Produktion: Meta film
prev next

Världsledande inom completion bonds

Film Finances har i över 60 år utfärdat completion bonds/ färdigställandegarantier för film- och tv-produktioner över hela världen. Vi är en oberoende tredje part vars målsättning är att se till att projektet slutförs som planerat.